Biosfärkandidaturen

Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka arbetar med hållbar samhällsutveckling i hela Vindelälvsdalen, ett område som utgörs av Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. På uppdrag av Unesco ska vi som biosfärområde arbeta med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

INSPIRERA – Att inspirera människor som bor och verkar i vårt biosfärområde att hitta sin roll i en hållbar samhällsutveckling
MÄKLA – Att hjälpa människor, organisationer, idéer, kunskap och finansiering komma i kontakt med varandra
PROJEKT- ELLER PROCESSLEDA – Att stödja och driva projekt
AGERA ARENA – Att erbjuda en neutral arena kring vad som är hållbar samhällsutveckling där olika intressen kan mötas för att öka förståelsen för varandras ambitioner.

VÅR VISION
Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka; Vild, vacker och världskänd. Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa till utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Vår värdegrund bygger på att:

  • Vi värdesätter och respekterar människor och natur
  • Vi samspelar och bjuder in
  • Vi utforskar nya sätt varje dag
  • Vi är viktiga i ett större sammanhang.

Jordglob