Vännäs Kommun

Här kommer det att fyllas på med vad som sker i Vännäs Kommun

Vid Slöjdarnas Hus i Vännäs kommer Biosfärområdets invigning firas i samband med firandet av Nationalälvens Dag. På plats kommer bland annat ett 10-mannaband att spela. Läs mer på deras hemsida:
http://slojdarnashus.se/