Utställare Vindeln

Invigning av fiskeinformationscenter på Kvarnenområdet
Informationscentret är en del av ett projekt där Vindelns kommun tillsammans med företagare och Fiskevårdsområden vill synliggöra och marknadsföra fisket i kommunen. Arrangör: Projekt Fisketurism Vindeln

Gemensam information från Leaderområde Vindelälven, Vindelälvens Fiskeråd och Stiftelsen Vindelälvsfiske
Organisationer som alla arbetar med hållbar utveckling av fiskresursen och fisket inom biosfärsområdet. Arrangör:Leaderområde Vindelälven, Vindelälvens Fiskeråd och Stiftelsen Vindelälvsfiske

Fiskepoesi
Vindelälven är ett viktigt rekreationsområde och en viktig inspirationskälla, inte minst vad gäller musik och poesi. Sorsele poesisällskap jobbade under 2018-2019 med fiske som tema. I maj 2019 gavs antologin Fiskepoesi ut, en samling med dikter av 16 Sorselepoeter och med ett rikt bildmaterial. Arrangör: Sorsele poesisällskap

Vår vision: Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor
Vindelns kommun visar sina verksamheter. Representanter från olika förvaltningar finns på plats med information och möjlighet att svara på frågor. Arrangör: Vindelns kommun

Världsnaturfonden och levande landskap
Världsnaturfonden har under många år arbetat med “levande landskap”. Vi initierade och genomförde Vindelälvens naturbeten, gjort trendanalyser för Västerbotten och har nu arbetat med att få till biosfärområdet. Vi har genom åren också finansierat många andra projekt i regionen, framförallt artprojekt som fjällräv, fjällgås, ringtrast, fjällbrud, röding och rovdjursturism. Arrangör: Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF

Hållbart resande i Vindelälven-Juhtatdahka
Presentation av den pågående förstudien MOBEVI, Mobilitet och Transporter efter Väg 363, Vindelälven-Juhtatdahka där en transport- eller mobilitetslösning för biosfärområdet utvecklas i en designprocess, tillsammans med ÅF InUse och Designhögskolan vid Umeå universitet. Arrangör: Region Västerbotten

Livet under ytan
Titta på vattenkryp i hinkar och baljor. Vi tar upp krypen och tittar i luppar för att se närmre och artbestämma. Arrangör: Naturskolan i Umeå

Restaurering av lekområden, demonstration av elfiske och romutsättning
Ta del, hjälp till och lär er hur man restaurerar lekområden för öring. Vi demonstrerar även elfiske som är en vanlig metod för uppföljning av åtgärder för fisk i strömmande vatten. Ta med vadarstövlar, vadarbyxor eller stövlar. Arrangör: Ume/Vindelälvens Fiskeråd/Vindelns kommun/Vindelbygdens FVO

Laxen och laxfiskets betydelse längs älvdalen – förr och nu
Laxen och laxfisket är och har varit viktig för boende längs Vindelälven. Laxfiskets omfattning, utbredning och betydelse har varierat genom historien beroende av tillgång. Daniel Holmqvist, Fiskekonsulent vid Ume/Vindelälvens Fiskeråd sedan 2002 tar er med på en historisk resa om det mesta som rör laxen och laxfisket i Vindelådalen. Arrangör: Ume/Vindelälvens Fiskeråd

Med vingar längs Vindelälven
Visning av bilder och film från projektet Med vingar längs Vindelälven. Arrangör: Bertil Hagberg, Sesamphoto

Klimatförändringar och fiske i fjällen
Vilka faktorer styr hur mycket fisk en fjällsjö kan producera och hur mycket fiske tål den ? Detta är exempel på frågeställningar vi försöker besvara i  projektet “Adaptiv förvaltning av fjällfiskpopulationer i ett föränderligt landskap” där ett särskilt fokus läggs på att kunna möta förväntade effekter av klimatförändringen. Arrangör: Pär Byström och Sven Norman, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet