Umeå kommun

Lördag den 17 augusti ordnas en folkfest på Väven för att uppmärksamma att Vindelälven-Juhtatdahka blivit utnämnt till ett biosfärområde! Under dagen kommer en rad spännande aktiviteter att genomföras för att uppmärksamma och fira biosfärutnämningen.

Dagen bjuder på musikuppträdanden, spännande föreläsningar, fotoutställningar, ett seminarium på Kvinnohistoriskt museum, ett samiskt konst-performance och mycket mer. För de yngre anordnas under dagen biosfärpyssel på barnbiblioteket. Och vad sägs om att kika på Umeälvens minsta invånare med lupp?

Läs mer och se program för aktiviteterna på Väven