Dokument

Mål, vision och värdegrund

ANSÖKAN TILL UNESCO
Vindelalven/Juhtatdahka ansökan Unesco web
Bilagor 2-15 Vindelälven/Juhtatdahka

Svenska programkommittén stödjer vår ansökan

Regeringsbeslut 2018-09-20

Remissversion oktober 2017
Bilagor remissversion

DOKUMENTMALLAR
Begäran arvode och eller reserakning_blankett

Blankett Projektansökan

Blankett redovisning av genomfört projekt

MER ATT LÄSA
Förstudie om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur
Vägledning Ekosystemtjänster

PROTOKOLL
Protokoll 20180607
Protokoll 20180131
Protokoll 30 maj 2017
Protokoll 2 mars 2017
Protokoll 9 december 2017
Protokoll 4 oktober 2016
Protokoll 2 juni 2016
Protokoll 17 februari 2016
Protokoll 17 december 2015
Protokoll 5 oktober 2015
Protokoll 11 juni 2015
Protokoll 16 maj 2015