Dokument

Mål, vision och värdegrund


ANSÖKAN TILL UNESCO
Vindelalven/Juhtatdahka ansökan Unesco web
Bilagor 2-15 Vindelälven/Juhtatdahka

Svenska programkommittén stödjer vår ansökan

Positivt förhandsbesked 2019-04-11

Regeringsbeslut 2018-09-20

Remissversion oktober 2017
Bilagor remissversion

Engelsk ansökan

BIOSFÄROMRÅDE VINDELÄLVEN-JUHTTÀTAHKKA EKONOMISK FÖRENING
Stadgar

DOKUMENTMALLAR
Begäran arvode och eller reseräkning blankett

Blankett Projektansökan

Blankett projektredovisning

MER ATT LÄSA
Förstudie om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur
Vägledning Ekosystemtjänster

PROTOKOLL

Protokoll 7 oktober 2020
Protokoll 3 juni 2020
Protokoll, konstituerande 8 april 2020
Protokoll 18 februari 2020
Protokoll 27 november 2019
Protokoll 11 september 2019
Protokoll 3-4 juni 2019
Protokoll 18 februari 2019
Protokoll 5 december 2018
Protokoll 2 oktober 2018
Protokoll 7 juni 2018
Protokoll 31 januari 2018
Protokoll 30 maj 2017
Protokoll 2 mars 2017
Protokoll 9 december 2017
Protokoll 4 oktober 2016
Protokoll 2 juni 2016
Protokoll 17 februari 2016
Protokoll 17 december 2015
Protokoll 5 oktober 2015
Protokoll 11 juni 2015
Protokoll 16 maj 2015