Till Vindelälvens början, skolresa, 2017

Ammarnäs skola genomförde en skolresa för årskurs 4 i Sorsele kommun, för att barnen skulle få möjlighet att komma till Ammarnäs och uppleva Vindelälven, dess tillflöden, bygden och hur man lever med och av älven i fjällbyn. Efter besöket har eleverna fått större inblick i sin hembygd och att de är en del i ett sammanhang. De förstår vikten av att vi måste sköta om vår omvärld, det vi gör med älven uppe i fjällvärlden påverkar dem så småningom nere i skogslandet. Eleverna fick även träffa lokala entrepenörer som inspirerade dem och visade på möjligheter för framtida yrken och intressen. Läs slutrapporten och barnens utvärdering.