Fem personer framför någrak or som dricker vatten
Från vänster; Johanna Gardeström, Stellan och Maud Strand, Per och Kristina Nordlund

Gårdagens aktivitet på Vännässjöns naturbete bjöd på, förutom strålande sol, många bra samtal med både lantbrukarna själva och de besökare som kommit. Johanna från kansliet berättade om vad biosfär är, hur vi jobbar med det idag och vad som kommer att behövas framgent. Vi fick lära oss mer om vad som krävs för att driva ett ekologiskt lantbruk idag, men också ta del av lantbrukarnas framtidsvisioner och konkreta förslag, så nu är vi laddade till tusen att fortsätta driva Vindelälven-Juhtatadahka biosfärkandidatur framåt.

Vi tackar för en trevlig dag tillsammans!