Med en marginal på tio dagar innan deadline fick vi veta att torsdagen den 20 september 2018 hade Sveriges regering, i efterverkningarna från det nyligen genomförda valet, tagit sig tid till att besluta att de nominerar biosfärkandidaturerna Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till Unesco! Det är ännu ett fantastiskt steg framåt mot målet att faktiskt kunna titulera oss som ett av världens största och nordligast belägna biosfärområden 2019!

Johanna Gardeström som koordinerat arbetet med ansökan men för tillfället är tjänstledig säger att det känns helt fantastiskt att allt hårt arbete, av så många människor, under så många år har lett fram till det här beslutet. -“Jag har full förståelse att beslutet blev skjutet på så här i valtider, men det blev onödigt spännande för oss med så få dagar kvar till deadline” säger Johanna med ett leende.

Så här står det bland annat att läsa i pressmeddelandet:

“Om Unesco godkänner ansökan kommer Sverige att sammanlagt ha sju biosfärområden. Unescos biosfärområden kommer då att utgöra 7 procent av Sveriges yta och 4 procent av Sveriges befolkning kommer att bo i ett biosfärområde.

− Ansökningarna om två nya svenska biosfärområden ligger helt i linje med riksdagens ambition att skapa ett mer hållbart samhälle. Biosfärområdena är unika då de kombinerar lokal förankring och vetenskapliga metoder i ett globalt Unesco-nätverk, säger miljöminister Karolina Skog.”

Läs hela pressmeddelandet här.