Projekt

En stor del av verksamheten i Vindelälven-Juhtatdahka sker i form av projekt. Det handlar om projekt som biosfärkandidaturens organisation driver eller projekt som drivs av enskild individ eller organisation och som helt eller delvis finansieras av kandidaturen. Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som du tycker passar inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat – skicka en ansökan till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se). Här hittar du blankett för Projektansökan. Projektstöd upp till max 50 000 kronor kan beviljas. För att ett projekt ska beviljas ska det ligga i linje med kandidaturens vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund. Om styrelsen godkänner ditt projekt så ska kandidaturens logotyp och namn användas i informations- och marknadsföringsmaterial. Alla godkända projekt ska skicka in en Projektredovisning till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se) senast tre månader efter projektets avslutande.

Frågor: Anders Esselin 070-273 09 45, biosfar@vindelalven.se