Projekt

En stor del av verksamheten i Vindelälven-Juhtatdahka sker i form av projekt. Det handlar om projekt som biosfärområdets organisation driver själva eller projekt som helt eller delvis finansieras av biosfärområdet. Om du har en projektidé som du tycker passar inom Vindelälven-Juhtatdahka – kontakta oss för att prata om din idé eller skicka in en ansökan. 

Projekten ska kopplas till minst ett av biosfärområdets fokusområden och stämma överens med biosfärområdets grundläggande principer. För att ett projekt ska beviljas ska det även ligga i linje med vår vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund.

Projektstöd upp till max 50 000 kronor kan beviljas. Om styrelsen godkänner ditt projekt så ska kandidaturens logotyp och namn användas i informations- och marknadsföringsmaterial. Alla avslutade projekt ska skicka in en Projektredovisning till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se) senast tre månader efter projektets avslutande.

Blankett för Projektansökan.

Frågor: Elin Bergarp, 073-079 79 03, biosfar@vindelalven.se