PROGRAM VINDELN 17 augusti

Preliminärt program för invigningen i Vindeln

09:00  Öppning Kvarnområdet i Vindeln, med utställning om hållbar verksamhet i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde

11:00 Officiell invigning med sång och tal från utomhusscen
Hittills klara:
Magdalena Andersson (Landshövding i Västerbottens län),
Björn Risinger (Generaldirektör Naturvårdsverket)
Johanna MacTaggart (koordination svenska biosfärprogrammet)

12:30 Lunch som kan köpas av lokala matentreprenörer och fortsatt möjlighet att ta del av utställning om hållbar verksamhet i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde

16:00 Slut för dagen