Flygbild över Vännässjöns naturbeteMåndag 19 september 2016, mellan kl. 11-15 , finns representanter från Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur på plats vid Vännässjöns naturbete i Västra Spöland för att berätta om modellområdet för hållbar utveckling.

Förutom vackra vyer bjuds besökarna på lokalproducerad korv från Vännässjöns egna djur, kaffe och saft.

Vindelälven kandiderar under åren 2015-2018, till att bli ett av UNESCO:s biosfärområden. Att valet av aktivitet och plats under Hållbarhetsveckan 2016 föll på just Vännässjöns naturbete är ingen slump.

– Det är ett jättebra tillfälle att, förutom att prata biosfär, visa upp det fantastiska arbete Stellan, Maud, Per och Kristina lagt ner på att restaurera detta område, och att visa upp deras KRAV-märkta djur, säger Johanna Gardeström, projektkoordinator för Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur.

I Vindelälvsdalen pågår ett arbete för att skapa ett biosfärområde. Området kallas för Vindelälven-Juhtatdahka och sträcker sig från fjällen ända ut till kusten. Arbetet inom biosfärområden handlar om att skapa en hållbar utveckling där samhällen ska kunna utveckas, samtidigt som våra barn och barnbarn ska ha samma möjligheter. Samspelet mellan människa och natur står i fokus och berör de som bor här, de som hälsar på, djuren och naturen – alla helt enkelt.

Det är också därför platsen är vald med omsorg. En av initiativtagarna Vännässjöns naturbete, Stellan Strand, fick för några år sedan en idé om att öppna upp landskapet vid Vännässjön. Med hjälp från Norra Skogsägarna och projektmedel från Länsstyrelsen i Västerbotten påbörjades restaureringsarbetet. Området innehåller mark där djuren kan beta, vilket ökar förutsättningarna för en ökad biologiska mångfald. Dessutom binder marken kol som lindrar utsläppen från trafiken samt jordbruket självt. Förutom det öppna landskapet finns här nu även en grillplats, ett fågeltorn och en raststuga för besökare att använda.

Stellan Strand känner dock en rädsla för att jordbruket i området ska dö ut. Han hoppas, och ser fram emot att Vindelälven-Juhtatdahka blir ett biosfärområde. Förhoppningen är att området ska leva vidare även efter att de själva slutat med sina lantbruk, att nya bönder kan och vill ta vid.

– Vindelälven passerar vårt naturbete och därför känns ett biosfärområde som en självklarhet. Bönderna i området har planer på att anlägga en biogasanläggning för att tillverka biogas av gödsel och växtrester och det skulle ge en positiv verkan. Vi bönder är jätteviktiga för framtiden, avslutar han.

För mer information:
Johanna Gardeström
Projektkoordinator
Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur
Tfn: 072-559 48 93
Mejl: johanna@vindelalven.se