Pågående projekt

Biosfärområden utses baserat på goda initiativ som redan har genomförts, som pågår och som kommer att genomföras i framtiden. En utmärkelse till biosfärområde är därmed en hyllning till alla dessa insatser också – oavsett om biosfärorganisationen har varit inblandad eller inte.

Om du har tips på tidigare, pågående eller kommande verksamheter som syftar till hållbar utveckling i området och som förtjänar att berättas om, kontakta Cecilia Wallinder, 070-228 88 80, cecilia@vindelalven.se.

Skolan i ett biosfärområde
Syfte: Att lyfta byns historia och även fånga barnens intresse för vårt område i världen. Att känna sin historia och därigenom se sin framtid. Att få höra barnens tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden.

Projekttid: september 2018-maj 2019

Projektägare: Rusksele Hembygdsförening (Erik Alnersson)

Fiskepoesi
Syfte: Poesisällskapet bjuder in till olika workshop runt om i Sorsele kommun och försöker engagera många att skriva om fisk och fiske i Vindelälven och dess olika biflöden. Vi planerar att framföra dikterna vid olika fiskeevenemang. Slutmålet är att sammanställa en antologi med dikter och fotografier inspirerade från Vindelälven och fisket i Sorsele kommun.

Projekttid: juni 2018-juni 2019

Projektägare: Sorsele poesisällskap (Carina Bergström)

Várieste miärrije
Syfte: Att genom intervjuer och arkivmaterial insamla umesamiska namn på fjäll- och ortnamn längs Vindelälven och tyda de namn som redan finns på kartan (med fokus på Vindelfjällens naturreservat). Att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling. Att använda intervjumaterial, berättelser och andra intressanta saker som kommer fram till att bli barnböcker och därmed säkra att vår berättartradition och viktiga historier kommer fram i ljuset.

Projekttid:

Projektägare: Sara-Helén Persson och Sophia Rehnfjell, Rans sameby

Certifiering av hållbart fiske efter öring och röding i fjällsjöar

Syfte: Att med vetenskapliga metoder studera och utvärdera förvaltning och långsiktigt hållbara uttag av fjällfiskbestånd samt hur klimatförändringseffekter påverkar fiskproduktion i fjällsjöar.

Projekttid:

Projektägare: Pär Byström, Umeå Universitet Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap