Pågående projekt

Biosfärområden utses baserat på goda initiativ som redan har genomförts, som pågår och som kommer att genomföras i framtiden. En utmärkelse till biosfärområde är därmed en hyllning till alla dessa insatser också – oavsett om biosfärorganisationen har varit inblandad eller inte.

Om du har tips på tidigare, pågående eller kommande verksamheter som syftar till hållbar utveckling i området och som förtjänar att berättas om, kontakta Cecilia Wallinder, 070-228 88 80, cecilia@vindelalven.se.

Certifiering av hållbart fiske efter öring och röding i fjällsjöar

Syfte: Att med vetenskapliga metoder studera och utvärdera förvaltning och långsiktigt hållbara uttag av fjällfiskbestånd samt hur klimatförändringseffekter påverkar fiskproduktion i fjällsjöar.

Projekttid:

Projektägare: Pär Byström, Umeå Universitet Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Logotyp BärkraftBärkraft/Bærekraft
Bärkraft är ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Målet är att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete och därmed bidra till hela destinationens utveckling.

Projektet ska bidra till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde är utgångspunkt. Även regioner, kommuner och organisationer är viktiga samarbetspartners för att nå projektets övergripande mål.

Projekttid: 2019 – 2021
Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby
Följ projektet här.