Matevent

Sammanlagt har ett 20-tal event anordnats alla med kvalificerade gästkockar, bl. a. systrarna Brydling. Alla menyer är beskrivna i foldrarna nedan. Bläddra fram de olika menyerna!

Bilden nedan är hämtad från det senaste mateventet som ägde rum i november 2014 på den nystartade restaurangen “Restaurang 363”. På bilden finns bl. a. ägarinnan Cecilia Fredriksson i mitten, gästkockarna Freddy Holmgren och David Knutsson samt längst ut till höger den matsalsansvariga Carrie Schneider, inlånad från Värdshuset Sandsjögården.

Team
Foto: Marie Löfgren
Event 2013Event2013
Event 2014Event2014