Verksamhet

Vindelälven-Juhtatdahka är ett modellområde för hållbar utveckling. Här jobbar vi tillsammans för att utveckla, bevara och stödja sådant som vi – det vill säga alla som bor och verkar i området – tycker är viktigt för framtiden. Vi skapar nytta genom att driva eller finansiera olika typer av projekt, och genom att samverka med personer och organisationer som också verkar för en hållbar utveckling i området, i Sverige och i andra delar av världen. Vi lyfter fram och kommunicerar goda initiativ som främjar en hållbar utveckling i Vindelälvsdalen – även sådant som biosfärorganisationen inte är direkt inblandad i.

 
Naturskolan, Umeå, Foto: Hans Lindborg

Projekt

En stor del av verksamheten i Vindelälven-Juhtatdahka sker i form av projekt. Det handlar om projekt som biosfärkandidaturens organisation driver eller projekt som drivs av enskild individ eller organisation och som helt eller delvis finansieras av kandidaturen. Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som du tycker passar inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat – skicka en ansökan till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se). Här hittar du en Projektansökan. För att ett projekt ska beviljas ska det ligga i linje med kandidaturens vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund. Om styrelsen godkänner ditt projekt så ska kandidaturens logotyp och namn användas i informations- och marknadsföringsmaterial. Alla godkända projekt ska skicka in en Redovisning av genomfört projekttill biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se) senast tre månader efter projektets avslutande.

Frågor: Anders Esselin 070-273 09 45, biosfar@vindelalven.se