Vi efterlyser biosfärprojekt!

 

Under 2018 söker Vindelälven-Juhtatdahka biosfäriska projekt för en hållbar framtid

Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som du tycker passar inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat – skicka en ansökan innehållande en beskrivning av projektet till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se). Här hittar du information om vad ansökan ska innehålla

För att ett projekt ska beviljas ska det ligga i linje med kandidaturens vision och värdegrund och bidra till kandidaturens och biosfärområdets långsiktiga vision. Om dessa kriterier uppfylls ska kandidaturens logotyp och namn användas i marknadsföring m.m. inom projektet. Alla godkända projekt ska ställa upp på en årlig biosfärdag och en projektredovisning ska skickas in till biosfärkansliet senast tre månader efter projektets avslutande.

Om du har några frågor, kontakta Anders på telefon 070-273 09 45 eller på mail: biosfar@vindelalven.se