Naturskolan

Vindeälven-Juhtatdahka
Naturskolan i Umeå samarbetar med skolor i alla kommuner längs Vindelälven. Förutom att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven–Juhtatdahka så erbjuder man fortbildning och lektioner om älvlandskapets unika karaktär och om vikten av en hållbar utveckling. Läs mer på deras hemsida

Just nu arbetar kommunerna med utbildning om laxens livsmiljö. Till det har de tagit fram en informationsfolder som går att läsa digitalt nedan.