Medlemmar

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka utgörs av medlemmar som på ett eller annat sätt värnar om vårt område. Här kommer vi presentera våra medlemmar när föreningen har bildats.