Biosfärområdet består av en interimstyrelse, ett arbetsutskott, ett kansli och våra biosfärambassadörer. Under årsskiftet 2019/2020 kommer arbetet med att forma organisationen att färdigställas.

T.f. Koordinator
Anders Esselin
biosfar@vindelalven.se
070-273 09 45
Koordinator
Elin Bergarp
biosfar@vindelalven.se
Kommer snart
Kommunikatör
Cecilia Wallinder
cecilia@vindelalven.se
070-228 88 80
Projektmedarbetare
Daniela Nedelcheva
daniela.nedelcheva@vindeln.se
073-846 32 64

Projekt Bärkraft
Carolin Vallgren
carolin.vallgren@goldoflapland.com
070–678 10 29

Bild på ett konferensrum där styrelsen för Vindelälven-Juhtatdahka har möte.
I interimstyrelsen sitter representanter från offentlig, privat och ideell sektor – från fjäll till kust. Under början av 2019 fortsätter arbetet med att bilda förening. För att se vilka som sitter i styrelsen, klicka HÄR.