Kommunikation

Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi menar att allt vi gör är kopplat till kommunikation – i ord och i handling.

En del av biosfärområdets verksamhet är att IMPA, det vill säga:

• Vi ska vara en Inspirationskälla
• Vi ska fylla en Mäklande funktion som innebär att koppla samman olika
parter
• Vi ska sprida goda exempel och utgöra stöd i Processer
• Vi ska vara en neutral Arena där olika intressen kan mötas för att öka
förståelsen för varandras ambitioner.

Det gör vi på flera olika sätt. Bland annat vill vi