Vindelälven-Juhttátahkka

Ett modellområde för hållbar utveckling

Biosfärområdet, som är 13 294 km2 stort till ytan, sträcker sig från fjällen vid Laisälvens flöde, ner mot skogslandskapet för att till slut nå kusten vid Umeå.

GIS KARTA
KARTA PDF