Invigning

Välkommen till den officiella invigningen på kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat, nationalälvens dag den 17 augusti.

Utnämningen kommer också att manifesteras på fler platser i området under andra dagar.

Program i Vindeln 17 augusti

10.00  Området öppnar
Vindelälven-Juhtatdahka i miniatyr – en utställning om hållbar utveckling i området

11.00 Officiell invigning med musik och tal från utomhusscen

12.30 Köp lunch från lokala matentreprenörer, fortsatt möjlighet att ta del av utställningen

15.30 Slut för dagen

Bland annat deltar:

 • Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten
 • Jakob Granit, genrealdirektör Havs- och Vattenmyndigheten
 • Björn Risinger, genrealdirektör Naturvårdsverket
 • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
 • Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Johanna MacTaggart, koordinator biosfärprogrammet i Sverige
 • Marcus Carlsson Reich, ordförande programkommittén svenska biosfärprogrammet
 • Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen

Konferencierer: Magdalena Andersson och Anders Esselin

Utställare

Utställare på invigningen i Vindeln

Cykelbudkavle

En cykelbudkavle med start i Ammarnäs, Adolfström och Holmsund sammanstrålar på invigningen den 17 augusti.

Läs mer om cykelbudkavlen

Arrangör: VIKOM.

Hitta till invigningsplatsen

Kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat

Evenemang i andra kommuner

Utställare och eventarrangörer

Om du planerar att visa upp din verksamhet vid invigningen i Vindeln eller någon annanstans ska dessa kriterier uppfyllas:

 • Du ska vara boende och/eller verksam i biosfärområdet
 • Du ska kunna motivera hur du/ni jobbar med hållbar utveckling, det vill säga ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling
 • Du ska ha ett tydligt fokus på information, inte på försäljning
 • Du ska vilja vara med och tycka att biosfärområdet är en bra sak för området

Om ni vill medverka som utställare eller eventarrangör, skicka följande information till biosfar@vindelalven.se senast den 28 juni: rubrik, plats, datum, arrangör/ansvarig, kort säljande text (3-5 rader)

Och för vår planering: kontaktuppgifter, arrangör/ansvarig; Vilken del av området representerar du/ni?; Hur mycket utrymme behöver du/ni?; Behov av el?; Behov av bord?; Längre beskrivande text så vi på riktigt förstår vad er medverkan innebär; Annat som kan vara bra att känna till?

Kontakt

Koordinator
Anders Esselin
biosfar@vindelalven.se
070-273 09 45