Invigning

Välkommen till den officiella invigningen av biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka på nationalälvens dag den 17 augusti. Vi håller till i Vindeln på kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat.

Program

10.00  Området öppnar
Vindelälven-Juhtatdahka i miniatyr – en utställning om hållbar utveckling i området

11.00 Officiell invigning med musik och tal från utomhusscen

 • Jojk med Sara-Helén Persson
 • Högtidstal av Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Poesiuppläsning av Sorsele poesisällskap
 • Intervjuer med personer som bor och verkar i området samt personer som varit delaktiga i biosfärarbetet

12.30 Lunch från lokala matentreprenörer finns att köpa

15.30 Slut för dagen

Bland annat deltar:

 • Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten
 • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten
 • Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
 • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
 • Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Johanna MacTaggart, koordinator biosfärprogrammet i Sverige
 • Marcus Carlsson Reich, ordförande programkommittén svenska biosfärprogrammet
 • Per-Olof Nutti, styrelseordförande Sametinget
 • Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen

Konferencierer: Magdalena Andersson och Anders Esselin

Utställare

Föreningar, lokala projekt, samebyar, fiske, lantbruk och byar i biosfärområdet, utställningar, forskning, besöksnäring och mycket mer.

Matgata
Chokladjenny, Glassbonden, Bergmans fisk och vilt, Svanselegrönt, Vindelälvspotatis, Svamp i Norr, Rödå bröd och spis, Fjällvilt, Åmselebär och Rusksele Rökeri.

Alla utställare på invigningen i Vindeln

Cykelbudkavle

En cykelbudkavle med start i Ammarnäs, Adolfström och Holmsund sammanstrålar på invigningen den 17 augusti.

Läs mer om cykelbudkavlen

Arrangör: VIKOM.

Hitta till invigningsplatsen

Kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat

Utställare och eventarrangörer

Dessa kriterier gäller för utställare och eventarrangörer som deltar i invigningen:

 • Du ska vara boende och/eller verksam i biosfärområdet
 • Du ska kunna motivera hur du/ni jobbar med hållbar utveckling, det vill säga ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling
 • Du ska ha ett tydligt fokus på information, inte på försäljning
 • Du ska vilja vara med och tycka att biosfärområdet är en bra sak för området

Biosfärområdet firas också på Väven i Umeå

Lördag den 17 augusti ordnas även en folkfest på Väven i Umeå för att uppmärksamma biosfärområdet. Under dagen kommer en rad spännande aktiviteter att genomföras för att uppmärksamma och fira utnämningen. Program och mer information.

Kontakt

Koordinator
Anders Esselin
biosfar@vindelalven.se
070-273 09 45