Invigning

Välkommen till invigning av biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka på nationalälvens dag den 17 augusti. Det blir aktiviteter för stora och små i både Vindeln och i Umeå, plus en cykelbudkavle som startar i Ammarnäs, Adolfström och Obbola och som anländer till Kvarnområdet i Vindeln på invigingsdagen.

Program Vindeln

10.00  Kvarnområdet öppnar med utställningar, aktiviteter och matgata

11.00 Officiell invigning med musik och tal från utomhusscen

 • Konferencierer: Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, och Anders Esselin, koordinator Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
 • Cykelbudkavlen anländer till Kvarnområdet
 • Jojk av Sara Helen Persson, Rans sameby
 • Högtidstal av Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Fiskepoesi av Sorsele poesisällskap
 • Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdakha – intervjuer med tidigare koordinatorer Kajsa Berggren, Malin Karlsson och Johanna Gardeström, samt med Björn Jonsson, styrelseordförande för biosfärområdet
 • Högläsning Evert Taubes telegram till statsministern, av Carl-Axel Gyllenram, Vindelns hembygdsförening
 • Körsång, av St Mikaels kör

12.30 Utställningar, aktiviteter, föreläsningar och matgata

15.30 Slut för dagen

Program, mer information och karta över området (PDF)

Hitta till invigningsplatsen

Kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat

Vindelälven-Juhtatdahka i miniatyr

För att uppmärksamma all fin verksamhet som finns i biosfärområdet så ordnas en stor utställning under rubriken “Vindelälven-Juhtatdahka i miniatyr”. I denna utställning på Kvarnområdet kommer ca 40 föreningar, projekt, samebyar, fiske, lantbruk, byar, företag, universitet med flera i biosfärområdet att visa upp och berätta om sin verksamhet. Dessutom kommer flera föreläsningar på olika teman att hållas på Hotell Forsen.

Matgata
Den lokala mattraditionen är stark och matproduktionen stor i Vindelälven-Juhtatdahka. Ca tio matproducenter kommer att finnas på plats på Kvarnområdet i Vindeln. De kommer att visa och berätta om sina produkter och en del av dem kommer också att ha lunch och fika till försäljning.

Alla utställare på invigningen i Vindeln

Bland deltagarna i invigningen:

 • Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten
 • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten
 • Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
 • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
 • Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Johanna MacTaggart, koordinator biosfärprogrammet i Sverige
 • Marcus Carlsson Reich, ordförande programkommittén svenska biosfärprogrammet
 • Per-Olof Nutti, styrelseordförande Sametinget

Cykelbudkavle

En cykelbudkavle med start i Ammarnäs, Adolfström och Obbola sammanstrålar på invigningen den 17 augusti.

Läs mer om cykelbudkavlen

Arrangör: VIKOM och ARENA Vindelälven.

Biosfärområdet firas också på Väven i Umeå

Det ordnas även en folkfest på Väven i Umeå den 17 augusti för att uppmärksamma biosfärområdet. En rad spännande aktiviteter kommer att genomföras för att fira utnämningen. Bland annat bjuds musikuppträdanden, föreläsningar, fotoutställningar, ett seminarium på Kvinnohistoriskt museum, ett samiskt konst-performance och mycket mer. För de yngre anordnas biosfärpyssel på barnbiblioteket. Program och mer information.

Kontakt

Koordinator
Anders Esselin
biosfar@vindelalven.se
070-273 09 45