Vem är du Elin och vilka erfarenheter har gjort att du sitter här idag?

– “Först vill jag säga att det känns riktigt spännande och roligt att få börja introducera mig i Biosfärarbetet igen. Jag var med i uppstarten och arbetet med förstudien. Under den tiden var jag anställd som tillväxtchef på Sorsele kommun och arbetade tillsammans med mina medarbetare för att öka trivseln och attraktiviteten för de som bor, besöker eller driver företag i bygden. Det var ett jätteroligt arbete där jag trivdes fantastiskt bra! Jag startade upp arbetet med att arbeta som processledare för att ta fram kommunens nya översiktsplan, vilket var ett mycket omfattande arbete som involverade många. Både de som arbetar på kommunen och dess politiker, men även människor boende i byar, föreningar och företag. Här kom jag även i närmare kontakt med de samebyar som verkar i kommunen.

Glesbygdsmedicinskt centrum utlyste vid den tiden en tjänst som huvudkoordinator för samisk hälsa – ett projekt mellan regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna tillsammans med Sametinget och samiska organisationer. Ett samarbetsprojekt med fokus att öka anställdas kunskap om samisk kultur och samiska livsvillkor inom hälso- och sjukvården, i syfte att uppnå god och likvärdig vård för samer. Jag har arbetat med detta nu i drygt två år och har trivts otroligt bra även med detta – jag har arbetat med frågor som jag upplever är väldigt viktiga och fått möjlighet att arbeta tillsammans med fantastiska medarbetare och andra involverade.

I våras fick jag av en händelse se annonsen om tjänsten som koordinator för Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka och kände då att den passar mig perfekt – att få arbeta både utifrån utveckling och attraktivitet för boende, besökare och företagsamma i älvdalen och att få arbeta för samisk integrering i detta – både vad gäller utveckling, samverkan och social hållbarhet/inkludering.

När det gäller mig själv så kan jag berätta att jag bor i Sorsele sedan 13 år tillbaka med sambo och tre barn och trivs jättebra med mitt liv här – med allt så enkelt och nära! Nalovardo är en favorit för mig och barnen – längtar till vi kan börja åka slalom tillsammans igen.”


Nu är du koordinator för biosfärområdet, en verksamhetsledare för ett område som omfattar en jättestor geografi. Du har precis börjat, så den här frågan kan vara lite orättvis, men hur tänker du att en helt vanlig arbetsdag kan se ut för dig? Vad kännetecknar en bra arbetsdag för dig?

– “En bra arbetsdag för mig är att dels ha kontakt och arbeta tillsammans med andra som är aktiva i gemensamhetsarbetet inom biosfärområdet och biosfärprogrammet. På samma sätt som i mitt arbete med samisk hälsa kommer de flesta kontakter och arbetsträffar att ske via olika distanslösningar – via telefon eller andra distanslösningar.


Biosfärområden porträtteras som modellområden för hållbar utveckling, där man försöka hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Hållbar utveckling är ett begrepp som vi ser cirkulera allt oftare och oftare. Begreppet är brett, generellt och ganska individuellt, beroende på vem man är, vad man gör och var man finns. Vad betyder hållbar utveckling för dig?

“Jag tänker att hållbar utveckling för oss längs Vindelälven-Juhtatdahka handlar om att finna vägar för hur vi kan utvecklas och må bra tillsammans med andra där vi lever och verkar och att vi gör det på ett sätt som är hållbart över generationer. “


Vårt biosfärområde, som så många andra biosfärområden, har sin beskärda del av utmaningar. Men som du ser det just nu, med tanke på dina tidigare erfarenheter – inom vilka områden ser du att Biosfärområdet skulle kunna göra nytta det närmsta året?

-“Min förhoppning är att Biosfärområdet kan vara den arena för samtal och utveckling som vi behöver – där vi kan koppla samman utmaningar och möjligheter som vi upplever här – med forskning, dialoger mellan olika aktörer i vårt område eller möjliga insatser som testats i andra biosfärområden.”

Är det något du vill säga till de som läser det här?

-“Ja! Hur mycket jag ser fram emot att lära känna människorna och verksamheterna i området, som också strävar för att göra vår plats på jorden ännu bättre!”