Styrelsekonferensen för alla biosfärområden (och kandidater) hölls i Grännaområdet under tisdag och onsdag. Dagarna fylldes bland annat med workshops om arbetssätt, möjligheter och svårigheter i våra områden och exkursioner i skogarna för att se reultatet av projektet “Lövsuccé”. Värdefullt att få träffa kollegor och ta del av varandras tips och idéer. Dessutom uppmärksammades Vindelälven-Juhtatdahka av Jönköpings-Posten. Kul tycker vi!

På bilden ser ni vår styrelsemedlem Osvald Jonsson up close and personal med djuren i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

img_8083

Foto: Åsa Skum