Biosfärkandidatur Vindelälven-Juhtatdahka har haft möjlighet att vara delaktiga i, och till viss del finansierat en rad projekt genom åren. Har kan du läsa mer om de genomförda projekten.

Route Gastronomique – ett projekt med utbildning för kockar, råvaruleverantörer och matproducenter som avslutades 2014 och projektleddes av Ulla Blomkvist. Läs mer om projektet genom att klicka på knappen nedan.

Naturskolan i Umeå
Naturskolan i Umeå samarbetar med skolor i alla kommuner längs Vindelälven. Förutom att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven–Juhtatdahka så erbjuder man fortbildning och lektioner om älvlandskapets unika karaktär och om vikten av en hållbar utveckling. Läs mer genom att klicka på knappen nedan.

Förstudie väg 363
Kandidaturen har varit med och tagit fram en förstudie för att
förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket. Förstudien är nu igång och det kan du läsa mer om på knappen nedan.

Med vingar längs Vindelälven – bokmässan UNSEEN, Amsterdam
Den 22-24 september 2017 deltog Bertil Hagberg, Sesamphoto, författare av boken Med vingar längs Vindelälven och upphovsman till filmen om vårt område, i bok- och fotomässan UNSEEN i Amsterdam. I samband med satsningen på engelsk text i boken ser han många möjligheter att samtidigt presentera vårt tilltänkta biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka. Han kommer att på minst en plats på mässan visa filmen och hålla information på engelska och tyska. Medverkan i mässan är viktig på grund av det stora intresse som holländare har för norra Sverige och detta är en jättebra möjlighet att locka dem till Vindelälvens sköna område med otrolig natur, en stor mängd upplevelser och aktiviteter och framför allt vänliga människor som kan ta hand om besökare. Kandidaturen finansierade resekostnaden för detta. Köp boken här eller se den fina filmen här.

Hemvändar- och kulturdag, Så minns vi byn
Rusksele Hembygdsförening har i många år planerat en hemvändardag, som skulle spegla den äldsta tid som vi fortfarande har levande berättarvittnen till, från 1940-tal och framåt. De ville lyfta vindelådalen som ett enda område, som binds samman med älven som sträcker sig från fjäll till hav, där i identiteten som boende efter vindelådalen stärks. En viktig del i detta blir då den långa tradition av samer som vintertid kom och bodde hos olika familjer i byn. Långt innan de samiska familjerna skaffade egna hus i de områden där de hade vinterbete, så löste man boendet genom att bo hemma hos olika familjer. Detta förekom kanske fram till 60-talet och sedan började man hyra hus för sitt vinterboende. 

Det Rusksele Hembygdsförening ville nå med sitt projekt och denna dag är ett ökat intresse för byns historia och dess människor och kanske viktigast att knyta nya kontakter utifrån ett historiskt perspektiv. Vindelälvens dalgång är ett område som sitter ihop från hav till fjäll och där vi alla är beroende av varandra på ett eller annat sätt. Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur medfinansierar ”Hemvändar- och kulturdag- så minns vi byn” då projektet ligger i linje med biosfärkandidaturens mål, vision och verksamhetsidé genom att det syftar till att öka intresset för en av älvdalens byars historia och dess människor och att återta kontakten med historiska relationer samt visar att Vindelälvens dalgång är en naturlig enhet där vi alla är beroende av varandra på något sätt. Genom sitt avstamp i historiska relationer bidrar projektet till att få återuppleva minnen och berättelser, ett återupptaget samarbete samt ökad förståelse mellan Ruskseles bybor och renskötare som historiskt och i nutid har haft och har sina renar i området

Dagen dokumenterades i bild och film, där människor som vill kan få berätta gamla minnen från Rusksele både direkt och om man vill berätta framför kamera. 

Hållbarhetsfestivalen Kullar & klang
Festivalen hålls på våren i  Vännforsbäck och går i hållbarhetens tecken. Den firar naturens skiften med visdom, musik, mat och glädje. Festivalen rymmer plats för talare, marknadsstånd med lokalproducerade varor, workshops, lek, musik och dans samt närodlad mat. Kansliet bidrog 2016 med två bussar så att nyanlända från Hällnäs skulle kunna besöka festivalen. Här kan ni ladda ner deras slutrapport. Besök deras hemsida här