MÅNGFALD AV KULTURELLA UTTRYCK

Kulturella och kreativa näringar

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till kulturella utbyten.

BESÖKSNÄRING OCH FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Besöksnäring, restaurang, logi

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till besöksnäringen och friluftsliv för alla.

UTVECKLING AV LOKALSAMHÄLLET

Evenemang, service, transport

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till utvecklingen av lokalsamhället.

FISKE I LEVANDE SJÖAR, VATTENDRAG OCH HAV

Fiske och fisketurism, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till ett bra fiske i levande sjöar och vattendrag.

FRAMGÅNGSRIK RENSKÖTSEL

Rennäring, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till framgångsrik renskötsel genom samverkan och spridning av kunskap om samisk kultur och historia.

LEVANDE LANDSKAP

Jord- och skogsbruk, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
AKTIVITETER
NYHETER

Biosfärområdet ska bidra till ett levande landskap genom att bland annat samverka med forskare och jordbrukare.