Cykelbudkavle

ARENA Vindelälven firar invigningen av Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka med en cykelbudkavle.

Budkavlen kommer att färdas längs Vindelälvsdalen från Vindelälvens källflöden/Vindelkroken/Ammarnäs, längs Laisälvsdalen från Adolfström/Marielund/Sorsele och från Obbola/Holmsund/Umeå/Vännäsby/Rödåsel för att gemensamt möta upp till invigningen i Vindeln lördag 17 augusti 11.00.

Alla kan vara med

Det blir ett måttligt cykeltempo så alla kan delta kortare eller längre sträckor. Eftersom vi räknar med att budkavlen från Ammarnäs och Adolfström kommer att ta drygt 20 timmar innebär det att starten i Ammarnäs blir fredag 16 augusti kl. 14.00 och i Adolfström kl. 13.00. Budkavlen från Obbola startar lördag 17 augusti k. 06.30.

Haka på från din ort

Ingen anmälan behövs. Se kartan med startplatser och tidtabell med hållplatser i Sorsele, Björksele, Åmsele, Hällnäs, Umeå och Vännäsby.

Välj om du vill delta en kortare eller längre sträcka och anslut på hållplatserna så vi håller ihop cykelgrupperna.

Budkavlen

Peter Nilsson, slöjdare i Nyborg på gränsen mellan Arjeplogs och Sorsele kommuner, kapar en skiva av en kraftig björk, bränner in Biosfärlogotypens text och tre symboler; renen, fisken, träden. Han delar sedan träskivan i 3 pusselbitar som var och en tas med av respektive teamledare till invigningen. På plats monteras pusselbitarna ihop och överlämnas till Biosfärområdet med gratulationer och som en symbolisk handling på treenigheten med bäring på biosfärområdets tre pelare: bevara, stödja, utveckla samt den ekologiska, ekonomiska och sociokulturella hållbarheten och trepartnerskapet offentlig-privat-ideell.

Praktisk information

Var och en deltar på eget ansvar och bekostnad samt med egen utrustning och förtäring. Cykeln ska vara utrustad med broms och ringklocka. Cykelhjälm är förstås obligatoriskt, och cykelbelysning behövs under nattcyklingen från Sorsele till Åmsele.

Teamledare

Leopold Sjöström koordinerar hela arrangemanget och blir teamledare för budkavlen från Ammarnäs. Pontus Holmgård leder budkavlen från Adolfström och Klas Rösth från Obbola.

André Vollan Johansson kommer att springa med Vindelälvsdalens budkavle från Vindelälvens källflöden via Vindelkroken till Ammarnäs innan den överlämnas till cykelteamet fredag eftermiddag.

Kontakt

Leopold Sjöström
leopold@sorsele.se
Messenger
eller SMS 070-525 87 32

Vi uppdaterar informationen på denna sida fortlöpande.