Biosfärområdet i skolan får stipendie

Styrelsen för Företagsam Skola har beslutat att tilldela Rusksele Hembygdsförening ett stipendie på 50 000 kronor för sitt arbete med initiativet Skolan i ett biosfärområde med motiveringen “för samverkan med skola och näringsliv för att barn ska känna sin historia och se dess framtid“.

Biosfärområdet i skolan startade på initiativ av Rusksele Hembygdsförening 2018, med ekonomiskt projektstöd från biosfärområdet det första året. Efter det har verksamheten fortsatt med stöd från Lycksele kommun.

Folkbladet uppmärksammade stipendiaterna på en av Ruskseleskolans utflykter. Läs reportaget här.

– Vi tittar på historia, framtid och nutid – och hållbarhet är en röd tråd genom alltihop. Vi har till exempel varit på byns industrier och spanat på vad man kan jobba med nu och vi har varit ut i skogen och sökt fångstgropar och stenåldersboplatser, så att de får hela bilden under de tre år de går i skolan här, säger Erik Alnersson till Folkbladet.

– Det är fantastiskt roligt både för oss vuxna och för eleverna. Det behöver inte bara vara i skolbänken som man lär sig, utan man lär sig så mycket genom att få uppleva saker och att få vara med och se, känna och lukta säger läraren Martina Björnebäck.

Biosfärområden inom Barentsregionen

Fram till och med januari 2021 kommer en spännande förstudie att genomföras inom Barentsregionen. Den ska kartlägga vilka skogliga frågor/aktiviteter som respektive biosfärområde arbetar med, eller skulle vilja arbeta med, och om några av dessa sammanfaller med det som Barents skogliga nätverk arbetar för. Syftet är att undersöka möjligheterna till ökat samarbete mellan biosfärområdena med Barentssamarbetet som plattform.

Läs mer

Biosfärområdet välkomar den första ordinarie koordinatorn för biosfärområde Vindelälven-Juhtadahka! Många personer känner, eller känner till Elin redan, medan andra är väldigt nyfiken på vem hon är. Så nu tänker vi försöker stilla den nyfikenheten genom att ställa henne några frågor. Läs frågorna och hennes svar genom att klicka på sida 2 under fotot!

Talet som hölls av Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unesco-rådet, på invigningen 17 augusti 2019.

Bästa biosfärvänner;

Det är en stor glädje för mig att vara här idag, och jag vill börja med att uttrycka mina allra varmaste gratulationer till alla er, som med ert arbete och er kunskap har lagt grunden för biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdakha. Läs högtidstalet genom att klicka på sidan 2.

Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till biosfärområde

FN-organet Unesco har beslutat att utnämna Vindelälven-Juhtatdahka till ett så kallat biosfärområde. Beslutet fattades vid UNESCO:s sammanträde i Paris idag den 19 juni. 

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka omfattar Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del av Umeälven. Det sträcker sig från norska gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på närmare 500 kilometer. 

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.