Biosfärområdet i skolan får stipendie

Styrelsen för Företagsam Skola har beslutat att tilldela Rusksele Hembygdsförening ett stipendie på 50 000 kronor för sitt arbete med initiativet Skolan i ett biosfärområde med motiveringen “för samverkan med skola och näringsliv för att barn ska känna sin historia och se dess framtid“.

Biosfärområdet i skolan startade på initiativ av Rusksele Hembygdsförening 2018, med ekonomiskt projektstöd från biosfärområdet det första året. Efter det har verksamheten fortsatt med stöd från Lycksele kommun.

Folkbladet uppmärksammade stipendiaterna på en av Ruskseleskolans utflykter. Läs reportaget här.

– Vi tittar på historia, framtid och nutid – och hållbarhet är en röd tråd genom alltihop. Vi har till exempel varit på byns industrier och spanat på vad man kan jobba med nu och vi har varit ut i skogen och sökt fångstgropar och stenåldersboplatser, så att de får hela bilden under de tre år de går i skolan här, säger Erik Alnersson till Folkbladet.

– Det är fantastiskt roligt både för oss vuxna och för eleverna. Det behöver inte bara vara i skolbänken som man lär sig, utan man lär sig så mycket genom att få uppleva saker och att få vara med och se, känna och lukta säger läraren Martina Björnebäck.

Biosfärområden inom Barentsregionen

Fram till och med januari 2021 kommer en spännande förstudie att genomföras inom Barentsregionen. Den ska kartlägga vilka skogliga frågor/aktiviteter som respektive biosfärområde arbetar med, eller skulle vilja arbeta med, och om några av dessa sammanfaller med det som Barents skogliga nätverk arbetar för. Syftet är att undersöka möjligheterna till ökat samarbete mellan biosfärområdena med Barentssamarbetet som plattform.

Läs mer
Upptäck mer om markernas historia!

Under sommaren 2020 erbjuder Länsstyrelsen i Västerbotten kostnadsfri rådgivning om markernas kultur- och naturvärden. Läget är idag osäkert på grund av Covid-19 pandemin men när situationen känns trygg igen hoppas vi kunna genomföra detta. Under tiden tar de gärna emot din intresseanmälning så kan de förbereda material om just din gård.

Läs mer
Covid 19; information, stöd och hjälp att få i området

Förutom de som insjuknat eller har någon närstående som smittats går ingen opåverkad av det som händer i världen just nu. Privatpersoner, vården, industrier, entreprenörer, kommuner… alla drabbas mer eller mindre, om det så är fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, eller sysselsättningsmässigt. Många goda initiativ har sett dagens ljus, ofta initierade av civilsamhället.

Läs mer
Projekt Bärkraft på studieresa

Biosfärområdet medfinansierar projekt Bärkraft/Bærekraft, ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Projektet har verksamhet i Vindeln, Lycksele, Malå och Norsjö inom biosfärområdets geografi där syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Läs mer om projektet här.

Läs mer