Hope for the future

Meriem Bouamrane from UNESCO's Man and Biosphere Programme finished last days conference with some powerful and hopeful words for the future! She is referring in the video to Mahatma Ghandis words: “Your beliefs become your thoughts, Your thoughts become your words, Your words become your actions, Your actions become your habits, Your habits become your values, Your values become your destiny.”#EuroMAB2019 #DublinBayBiosphere #Proudtoshare #FramtidensLiv

Publicerat av Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat Tisdag 2 april 2019
Meriem Bouamrane från UNESCO’s Man and Biosphere Programme avslutade den första dagen med ett hoppfullt tal om framtiden.

I sommar kommer SLU i samarbete med Purdue University och NC State University , USA hålla en internationell sommarkurs om hållbart nyttjande av naturresurser i Vindelälven-Juhtatdahka. Kursen är en studieresa och ges av institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU. Läs mer om kursen på SLU´s hemsida.


Fakta:
Kursperiod: 1 juli-2 aug 2019 (7,5 hp)

Språk: Undervisning och grupparbeten är på engelska. Det individuella arbetet kan skrivas på svenska.

Förkunskapskrav: 60 hp i valfritt ämne

Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

Kostnad: En avgift kommer att tas ut för resor och boende under kursen. Mer info om avgiften kommer snart. Programstudenter på skogsfakulteten kan söka stipendier för att täcka denna kostnad.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplan på SLU:s studentwebb

Tid och plats: 15 juni 2017 kl 17:30 – 20:00 på biblioteket i Ammarnäs.

Som en del i den Samiska veckan i Ammarnäs finns utställningen om den samiske uppfinnaren Aslak Partapuoli att se i biblioteket i Ammarnäs. Utställningen är baserad på tidningsurklipp från 1955 till 2016 och kompletterad med några texter i en pärm. Den samiske uppfinnaren Aslak Partapuoli sökte jobb i Stockholm och flyttade ned med familjen. Som så många andra som lämnat fjället bakom sig så blev saknaden efter det egna sättet att leva stor. Han engagerade sig i en lokal sameförening och man började bygga upp en plats värdig det samiska sättet att leva. Det som idag heter Naturreservatet Paradiset- Hanveden var under tiden 1955 till 1974 samernas viste i Stockholm. Projektet hade stöd i både kyrkan och riksdagen och framtidsplanerna handlade såväl om kyrka med atombombssäkert skyddsrum, som om torvkåtor och slöjd. Utställningen är sammanställd 2016.

Arrangören nås på: www.ammarnasguide.org eller 070-6110301

Ur: Sveriges biosfärområden– arenor för implementering av Agenda 2030

Med små medel inspirerar de svenska biosfärområdena till förändringsprocesser inom befintliga organisationer och bryter stuprörstänk genom att koppla ihop och mäkla mellan aktörer, både vertikalt och horisontellt. Deras roll kompletterar myndigheters och andra organisationers arbete, och de utgör en samlande och samordnande kraft i omställningen till hållbar utveckling, snarare än att vara en

Kansliet har haft fullt upp de senaste veckorna med resor och möten. Vi har till exempel besökt Arjeplog där vi träffade representanter från kommunen, Silvermuseet, INSARC och turistbyrån samt kommunchefer. Johanna presenterade biosfärkandidaturen och vårt arbete i Vindelälven-Juhtatdahka och vi fick en inblick i den rika natur och kultur som Arjeplogsområdet har att erbjuda.

Vi har även bjudit in till dialogmöten med samer verksamma inom Vindelälven-Juhtatdahka, representanter för natur, kultur och friluftsliv, jord, skog och vatten samt övrigt näringsliv. Gemensamt för alla möten var att Johanna presenterade biosfärkandidaturen och vårt arbete, vad vi gjort under året och vad som står på agendan framöver. Deltagarna fick efter presentationen möjlighet att ställa frågor om det var något som kändes oklart. Sedan ställde vi frågan; Vad vill ni ska ingå i en ambassadörsutbildning? Hur ska ramarna se ut? Deltagarna fick sitta i grupper och spåna fram vad de ansåg viktigast för en ambassadör att lära ut om deras respektive område. Kansliet kommer nu att sammanställa allt material från dialogmötena och i samråd med några av deltagarna försöka sy ihop en ambassadörsutbildning.

Vi vill tacka alla deltagare för bra diskussioner där både möjligheter och utmaningar med biosfär lyfts. Vi känner att vi har en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete och vi är glada att ni är med på resan.

Lördagen den 19/11 träffades ett dryga tjugotal personer för att byta erfarenheter, knyta kontakter och lära sig mer om vad som pågår längs Vindelälven-Juhtatdahka. En fullspäckad och lärorik dag där vi bland annat fick lära oss om hur det går till att arrangera en hållbar utomhusfestival, se exempel på hur det kan se ut när man har restaurerat delar av Vindelälven, blev inspirerade av produktförädling och matturism längs Vindelälven, höra hur en fjällgås kan bete sig och låta, inspireras av vad som kan vara avgörande för en liten by att trivas och växa och vad Naturskyddsföreningen jobbar med inom hållbar utveckling.

Vi får höra om Route Gastronomique och mathantverk längs Vindelälven, berättat bland annat av Mat till kalas catering. Festival Kullar & Klang berättar om vad de gör. Vi kommer att höra om en rovdjursresa till Finland, berättat av Mikael Vinka, och få se fantastiska bilder tagna av Ola Jennersten på WWF. Daniel Jonsson på V River service berättar om vattendragsrestaurering i Vindelälven, Blattnicksele intresseförening om sitt arbete att göra byn attraktiv och trivsam. Bland mycket annat.

OCH – vi bjuder på lunch och fika, med start klockan 11 och slut klockan 15. Visst kommer ni? Anmälan till maria.broberg@sorsele.se!

Förra veckan var Johanna, Camilla och Robert inbjudna till Åmsele för att prata framtida utveckling av byn tillsammans med några av byns representanter, Morgan Edberg från Region Västerbotten, Maria Larsson från Länsstyrelsen i Västerbotten och Ulla Blomqvist. Vi fick bland annat ta en titt i den gamla kvarnen, som på sommaren har en viss caféverksamhet men som övriga tiden är stängd. Byn har förhoppningar om att framöver hitta någon driven person vill starta verksamhet där och tillverka lokalt Åmselemjöl. Under träffen diskuterades även saker som boendesatsningar, som hostell och airbnb, jordbrukssatsningar och Landsbygdsbidrag (då främst med Maria från Länsstyrelsen) och möjlig samverkan med andra byar som har samma intentioner.

Tack Åmsele för ett trevligt och givande möte och för fantastisk lunch!

1