Mellan den 18-20 juni 2018 stod Vindelälven-Juhtatdahka värd för det årliga örådet, en konferens för biosfärrådets koordinatörer, Biosfärprogrammet och andra representanter. I år konfererade vi hos Forsknäckarna i Ekorrsele vid deras vildmarkscamp. Under konferensen diskuterades bland annat hur det nationella Biosfärprogrammet bäst ska kommunicera ut våra budskap, hur Unesco Sverige kan vara behjälplig med spridning av budskap från de enskilda biosfärområdena. Kari Gardelin, kommunikatör för Svenska Unescorådets kansli, höll i de workshops som handlade om kommunikation. 

Under dagarna gavs det även tillfälle att testa forsränning i Vindelälven, vi fick smaka på Restaurang Wild Rivers fantastiska mat vid Mårdseleforsarna och vi hade även möjlighet att jämföra erfarenheter från de olika biosfärområdena. Mycket trevliga och givande dagar!     

Kansliet har haft fullt upp de senaste veckorna med resor och möten. Vi har till exempel besökt Arjeplog där vi träffade representanter från kommunen, Silvermuseet, INSARC och turistbyrån samt kommunchefer. Johanna presenterade biosfärkandidaturen och vårt arbete i Vindelälven-Juhtatdahka och vi fick en inblick i den rika natur och kultur som Arjeplogsområdet har att erbjuda.

Vi har även bjudit in till dialogmöten med samer verksamma inom Vindelälven-Juhtatdahka, representanter för natur, kultur och friluftsliv, jord, skog och vatten samt övrigt näringsliv. Gemensamt för alla möten var att Johanna presenterade biosfärkandidaturen och vårt arbete, vad vi gjort under året och vad som står på agendan framöver. Deltagarna fick efter presentationen möjlighet att ställa frågor om det var något som kändes oklart. Sedan ställde vi frågan; Vad vill ni ska ingå i en ambassadörsutbildning? Hur ska ramarna se ut? Deltagarna fick sitta i grupper och spåna fram vad de ansåg viktigast för en ambassadör att lära ut om deras respektive område. Kansliet kommer nu att sammanställa allt material från dialogmötena och i samråd med några av deltagarna försöka sy ihop en ambassadörsutbildning.

Vi vill tacka alla deltagare för bra diskussioner där både möjligheter och utmaningar med biosfär lyfts. Vi känner att vi har en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete och vi är glada att ni är med på resan.

Styrelsekonferensen för alla biosfärområden (och kandidater) hölls i Grännaområdet under tisdag och onsdag. Dagarna fylldes bland annat med workshops om arbetssätt, möjligheter och svårigheter i våra områden och exkursioner i skogarna för att se reultatet av projektet “Lövsuccé”. Värdefullt att få träffa kollegor och ta del av varandras tips och idéer. Dessutom uppmärksammades Vindelälven-Juhtatdahka av Jönköpings-Posten. Kul tycker vi!

På bilden ser ni vår styrelsemedlem Osvald Jonsson up close and personal med djuren i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

img_8083

Foto: Åsa Skum

Den 27-28 september deltar kansliet och representanter ur styrelsen i det nationella biosfärstyrelsemötet som hålls av biosfärområde östra Vätternbranterna. Östra Vätternbranterna blev godkända som biosfärområde av UNESCO sommaren 2012. Mötet hålls i Gränna och temat är ”Levande landskap”.

Det blir två fullspäckade dagar med intressanta möten och diskussioner blandat med workshops och exkursioner i området. Vi ser fram emot att träffa representanter från andra biosfärområden och höra om hur de arbetar med biosfär och vi hoppas kunna byta lite tips och idéer med varandra.

 

Fem personer framför någrak or som dricker vatten
Från vänster; Johanna Gardeström, Stellan och Maud Strand, Per och Kristina Nordlund

Gårdagens aktivitet på Vännässjöns naturbete bjöd på, förutom strålande sol, många bra samtal med både lantbrukarna själva och de besökare som kommit. Johanna från kansliet berättade om vad biosfär är, hur vi jobbar med det idag och vad som kommer att behövas framgent. Vi fick lära oss mer om vad som krävs för att driva ett ekologiskt lantbruk idag, men också ta del av lantbrukarnas framtidsvisioner och konkreta förslag, så nu är vi laddade till tusen att fortsätta driva Vindelälven-Juhtatadahka biosfärkandidatur framåt.

Vi tackar för en trevlig dag tillsammans!

Från och med 1 september har kansliet fått förstärkning av Maria Broberg. Maria arbetar som digital kommunikatör och destinationsutvecklare på Sorsele kommun och kommer fram till årsskiftet att hjälpa till på 20% med biosfär. Hon kommer främst jobba med kommunikation och lokala frågor för Sorsele kommun.

Maria Broberg
Maria Broberg, Sorsele kommun

Framöver kommer vi på kansliet få förstärkning av Robert Karlström och Camilla Ullström. Robert gör praktik hos oss till i mitten av november och Camilla ska jobba som kommunikatör fram till årsskiftet.

Robert och Camilla
Robert och Camilla