I fredags var Johanna en av talarna på konferensen De Globala Målen i förskola och skola. Cirka 400 lärare från Umeås västra skolområde var samlade på Grubbeskolan för att lyssna på föreläsningar och delta i seminarier.

Syftet med dagen var att lärarna skulle ges möjlighet att fördjupa sig i några av de Globala målen som FN:s medlemsländer antog i september 2015, och också förbereda sig på hur arbetet ska kunna genomföras i förskolan och skolan. De globala målen är integrerade i de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och ekologiska.

Arrangörer var Umeå kommun, Skolområde Väst i samarbete med Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet.

Styrelsekonferensen för alla biosfärområden (och kandidater) hölls i Grännaområdet under tisdag och onsdag. Dagarna fylldes bland annat med workshops om arbetssätt, möjligheter och svårigheter i våra områden och exkursioner i skogarna för att se reultatet av projektet “Lövsuccé”. Värdefullt att få träffa kollegor och ta del av varandras tips och idéer. Dessutom uppmärksammades Vindelälven-Juhtatdahka av Jönköpings-Posten. Kul tycker vi!

På bilden ser ni vår styrelsemedlem Osvald Jonsson up close and personal med djuren i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

img_8083

Foto: Åsa Skum

Den 27-28 september deltar kansliet och representanter ur styrelsen i det nationella biosfärstyrelsemötet som hålls av biosfärområde östra Vätternbranterna. Östra Vätternbranterna blev godkända som biosfärområde av UNESCO sommaren 2012. Mötet hålls i Gränna och temat är ”Levande landskap”.

Det blir två fullspäckade dagar med intressanta möten och diskussioner blandat med workshops och exkursioner i området. Vi ser fram emot att träffa representanter från andra biosfärområden och höra om hur de arbetar med biosfär och vi hoppas kunna byta lite tips och idéer med varandra.

 

Fem personer framför någrak or som dricker vatten
Från vänster; Johanna Gardeström, Stellan och Maud Strand, Per och Kristina Nordlund

Gårdagens aktivitet på Vännässjöns naturbete bjöd på, förutom strålande sol, många bra samtal med både lantbrukarna själva och de besökare som kommit. Johanna från kansliet berättade om vad biosfär är, hur vi jobbar med det idag och vad som kommer att behövas framgent. Vi fick lära oss mer om vad som krävs för att driva ett ekologiskt lantbruk idag, men också ta del av lantbrukarnas framtidsvisioner och konkreta förslag, så nu är vi laddade till tusen att fortsätta driva Vindelälven-Juhtatadahka biosfärkandidatur framåt.

Vi tackar för en trevlig dag tillsammans!

Flygbild över Vännässjöns naturbeteMåndag 19 september 2016, mellan kl. 11-15 , finns representanter från Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur på plats vid Vännässjöns naturbete i Västra Spöland för att berätta om modellområdet för hållbar utveckling.

Förutom vackra vyer bjuds besökarna på lokalproducerad korv från Vännässjöns egna djur, kaffe och saft.

Vindelälven kandiderar under åren 2015-2018, till att bli ett av UNESCO:s biosfärområden. Att valet av aktivitet och plats under Hållbarhetsveckan 2016 föll på just Vännässjöns naturbete är ingen slump.

– Det är ett jättebra tillfälle att, förutom att prata biosfär, visa upp det fantastiska arbete Stellan, Maud, Per och Kristina lagt ner på att restaurera detta område, och att visa upp deras KRAV-märkta djur, säger Johanna Gardeström, projektkoordinator för Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur.

I Vindelälvsdalen pågår ett arbete för att skapa ett biosfärområde. Området kallas för Vindelälven-Juhtatdahka och sträcker sig från fjällen ända ut till kusten. Arbetet inom biosfärområden handlar om att skapa en hållbar utveckling där samhällen ska kunna utveckas, samtidigt som våra barn och barnbarn ska ha samma möjligheter. Samspelet mellan människa och natur står i fokus och berör de som bor här, de som hälsar på, djuren och naturen – alla helt enkelt.

Det är också därför platsen är vald med omsorg. En av initiativtagarna Vännässjöns naturbete, Stellan Strand, fick för några år sedan en idé om att öppna upp landskapet vid Vännässjön. Med hjälp från Norra Skogsägarna och projektmedel från Länsstyrelsen i Västerbotten påbörjades restaureringsarbetet. Området innehåller mark där djuren kan beta, vilket ökar förutsättningarna för en ökad biologiska mångfald. Dessutom binder marken kol som lindrar utsläppen från trafiken samt jordbruket självt. Förutom det öppna landskapet finns här nu även en grillplats, ett fågeltorn och en raststuga för besökare att använda.

Stellan Strand känner dock en rädsla för att jordbruket i området ska dö ut. Han hoppas, och ser fram emot att Vindelälven-Juhtatdahka blir ett biosfärområde. Förhoppningen är att området ska leva vidare även efter att de själva slutat med sina lantbruk, att nya bönder kan och vill ta vid.

– Vindelälven passerar vårt naturbete och därför känns ett biosfärområde som en självklarhet. Bönderna i området har planer på att anlägga en biogasanläggning för att tillverka biogas av gödsel och växtrester och det skulle ge en positiv verkan. Vi bönder är jätteviktiga för framtiden, avslutar han.

För mer information:
Johanna Gardeström
Projektkoordinator
Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur
Tfn: 072-559 48 93
Mejl: johanna@vindelalven.se