Buörrie båhtieme, välkommen! 


Biosfärområden är modellområden som bevarar och utvecklar hållbara strategier för framtiden, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. För oss som lever nu och för kommande generationer.

Vi är en styrelse, ett kansli och många människor från fjäll till kust som gemensamt arbetar för en hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor och verkar här, dig som hälsar på, djuren och naturen. Du är viktig för vårt arbete!