Buörrie båhtieme, välkommen! 

Ursäkta röran – vi bygger om! Just nu uppdaterar vi webben och hoppas att vi snart kan se en lite mer modern hemsida formas!

Vindelälven-Juhtatdahka kandiderar till att bilda biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram – Man and the Biosphere Programme. Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är och om Vindelälven-Juhtatdahkas kandidaturarbete.

Biosfärområden är modellområden som bevarar och utvecklar hållbara strategier för framtiden, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. För oss som lever nu och för kommande generationer.

Vi är en styrelse, ett kansli och många människor från fjäll till kust som gemensamt arbetar för en hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor och verkar här, dig som hälsar på, djuren och naturen. Du är viktig för vårt arbete!