Buörrie båhtieme, välkommen! 

Vindelälven-Juhtatdahka är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram – Man and the Biosphere Programme. Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är och om Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka.