Allkonstnären Evert Taube, som skrev visan Änglamark, hade ett starkt miljöengagemang redan på 1920-talet då han arbetade för att bevara miljön i Stockholm under parollen ”än kan Bellmans Stockholm räddas”. Åren gick och han engagerade sig i flera olika insatser för att bevara olika miljöer. Bland annat kampen om Vindelälven.