Som ni kunde läsa i vårt nyhetsbrev i förra veckan, har vi tagit ett steg framåt i arbetet med vår ambassadörsutbildning. I samband med årets första styrelsemöte fick styrelsen gå den första delen i utbildningen. Detta för att som grupp ge oss feedback på material och upplägg inför vårt fortsatta arbete. Ambassadörsutbildningen är alltså inte helt klar än och vi arbetar nu för fullt med att färdigställa den.

Målsättningen är att kunna hålla en första utbildning i Vindeln i slutet av maj, början på juni.

Mer information om ambassadörsutbildningens var, när och hur kommer att publiceras här på hemsidan samt på vår Facebooksida.