När:
april 17, 2018 kl. 10:00 f m – 4:00 e m
2018-04-17T10:00:00+02:00
2018-04-17T16:00:00+02:00
Var:
Sliperiet på konstnärligt Campus i Umeå
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka – WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV

Umeå universitet har utmärkta förutsättningar för att skapa ett dynamiskt forskningsområde kopplat till det planerade biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka. Med utgångspunkt i den nordliga forskning som äger rum inom det arktiska
forskningscentret (Arcum), där fler än 300 forskare från samtliga fakultetsområden ingår, avser vi att skapa ett fler- och tvärvetenskapligt program där de utmaningar som området har blir en utgångspunkt för nationella och internationella satsningar.
Initiativet har dubbla syften så till vida att forskningsresultaten inte bara bidrar till en hållbar, säker och positiv utveckling i regionen, utan också stärker den arktiska forskningen internationellt. Med de strukturella förutsättningar som redan finns avser vi att påbörja ett nyskapande arbete som involverar människor i området, näringsliv, organisationer och forskare. Därför är det viktigt att en så bred grupp människor som möjligt delar med sig av sina tankar och visioner.

Fundamentet byggs med utbildningssatsningar som länkas till forskningsinitiativ. Det finns goda förutsättningar för att biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka kan utvecklas till ett nyskapande initiativ, med en påtaglig samhällsrelevans och goda möjligheter att initiera och finansiera nya forskningsprojekt. Workshopen kommer att inledas med presentationer av Biosfärområdet och om den arktiska forskningen vid Umeå universitet, därefter ges deltagarna möjlighet att hålla korta presentationer om sina idéer till nya forskningsinitiativ, varefter eftermiddagen ägnas åt gruppdiskussioner.

PROGRAM
09.30-10.00 Registrering & fika
10.00-10.20 BIOSFÄROMRÅDET & ARKTISK FORSKNING
Christer Nilsson, Umeå universitet
Peter Sköld, Umeå universitet

10.20-12.00 IDÉER OM FORSKNING I BIOSFÄROMRÅDET
Kortpresentationer av workshopens deltagare

12.00-13.00 LUNCH

13.00-15.00 Gruppdiskussioner

15.00-16.00 SLUTDISKUSSION
Anmälan sänds till peter.skold@umu.se SENAST 3 april 2018.

Antalet platser är begränsat, först till kvarn…