Carolin Vallgren har nu gått på föräldraledighet och vi önskar henne all lycka med föräldraskapet. På plats för att ta över hennes roll för biosfärarbetet i projekt Bärkraft har vi ett nytt ansikte, nämligen Malin Johansson. Klicka på knappen nedan för att få veta lite mer om Malin.

Malin med Mimmi, en av hennes lappgetter
Läs mer