Just nu

Att kandidera för att bli ett biosfärområde innebär i huvudsak två saker; dels ska vi skriva en biosfäransökan och dels ska vi bygga upp det blivande biosfärområdets arbete.

Att skriva en biosfäransökan

För att kunna bli ett biosfärområde måste en ansökan till Unesco skrivas. Ansökan skrivs utifrån en mall med ca 150 detaljfrågor där man beskriver hur området ser ut i dag, biologiskt och kulturellt. Det är viktigt att beskriva vad som redan görs och vad man vill göra för att området ska uppfylla kriterierna för ett biosfärområde.

Att bygga upp ett biosfärområde

Förankring genom lokalt engagemang
Engagemanget för Vindelälven är mycket stort vilket redan manifesterades under kampen mot utbyggnad som fördes av Vindelälvs- och Laisälvsborna på 60-talet. Detta engagemang lever vidare i dag. Det finns en krismedvetenhet i älvdalen och man menar på flera håll att ett biosfärarbete borde ha startat redan för 40-50 år sedan och att det nu är mer än hög tid. Men även om viljan och engagemanget finns så är idag befolkningstätheten låg och snittåldern hög. Detta ställer krav på formerna för delaktighet i ett framtida biosfär­område.

Fokusområden
Just nu arbetar vi med att försöka identifiera de områden som är mest viktiga att arbeta med i vårt område. Vi kommer i vårt framtida biosfärområde även att arbeta med teman som berör fokusområdena.

Biosfäriska projekt
Under kandidaturen ska området i möjligaste mån verka som ett biosfärområde. Ett sätt att tydligt verka för en hållbar utveckling av området är att ekonomisk stöttar nya hållbara initiativ. Förutom att få igång hållbara verksamheter i området ger satsningen även strålkastarljus på biosfärarbetet. Intresset och även trovärdigheten ökar då inte alla pengar används till administration av biosfärkandidaturen i sig, utan även direkt tillfaller de som bor och/eller verkar i biosfärområdet.

Under 2016 påbörjades en ekonomisk stöttning av prioriterade projekt. Under 2017 kommer vi fortsätta stötta hållbara projekt och få en helhetsbild över hållbara satsningar i hela området, oavsett finansiär.

Biosfärambassadörsutbildning
Just nu arbetar kansliet med att bygga upp biosfärsambassadörsutbildningen för Vindelälven-Juhtatdahka. Målet är att utbildningen ska ges i alla sex kommuner under 2018-2019. Utbildningen startar under 2018 och dess grund kommer att vila på den utvecklingsplan som vi just nu håller på att arbeta fram. Mer information kommer.

Ju fler biosfärambassadörer som utbildar sig, och som sen pratar om biosfärarbetet och om det unika med området (med familj, vänner, arbetskamrater mm), ju fler nås av informationen.