Just nu

Att kandidera för att bli ett biosfärområde innebär i huvudsak två saker; dels ska vi skriva en biosfäransökan och dels bygga upp det blivande biosfärområdets arbete.

Att skriva en biosfäransökan

För att kunna bli ett biosfärområde måste en ansökan till Unesco skrivas. Ansökan har nu skrivits utifrån en formell mall med ca 150 detaljfrågor där man beskriver hur området ser ut i dag, biologiskt och kulturellt. Det har varit viktigt att beskriva vad som redan görs och vad man vill göra för att området ska uppfylla kriterierna för ett biosfärområde. Den färdiga ansökan lämnades in till Svenska Unescorådet i juni 2018. Ansökan med bilagor finns att läsa här.  

Att bygga upp ett biosfärområde

Förankring genom lokalt engagemang
Engagemanget för Vindelälven är mycket stort vilket redan manifesterades under kampen mot utbyggnad som fördes av Vindelälvs- och Laisälvsborna på 60-talet. Detta engagemang lever vidare i dag. Det finns en krismedvetenhet i älvdalen och man menar på flera håll att ett biosfärarbete borde ha startat redan för 40-50 år sedan och att det nu är mer än hög tid. 

Fokusområden
Vi kommer i vårt framtida biosfärområde även att arbeta med teman som berör fokusområdena. De fokusområden det arbetas med är:

1. Levande landskap
2. Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
3. Besöksnäring och friluftsliv för alla
4. Framgångsrik renskötsel
5. Utveckling av lokalsamhället
6. Mångfald av kulturella uttryck

Biosfäriska projekt
Under kandidaturen ska området i möjligaste mån verka som ett biosfärområde. Ett sätt att tydligt verka för en hållbar utveckling av området är att stötta hållbara initiativ. Förutom att få igång hållbara verksamheter i området ger satsningen även strålkastarljus på biosfärarbetet. Intresset och även trovärdigheten ökar då inte alla pengar används till administration av biosfärkandidaturen i sig, utan även direkt tillfaller de som bor och/eller verkar i biosfärområdet.

Biosfärambassadörsutbildning
Just nu arbetar kansliet med att bygga upp biosfärsambassadörsutbildningen för Vindelälven-Juhtatdahka. Målet är att utbildningen ska ges i alla sex kommuner under 2018-2019. Utbildningen startar under 2018 och dess grund kommer att vila på den utvecklingsplan som vi just nu håller på att arbeta fram. Mer information kommer.

Ju fler biosfärambassadörer som utbildar sig, och som sedan pratar om biosfärarbetet och om det unika med området (med familj, vänner, arbetskamrater mm), ju fler nås av informationen.