Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen!

Våra skogar, hav, sjöar, fjäll och andra ekosystem är inte bara trevliga att vistas i. De bidrar också med en lång rad produkter och tjänster som är viktiga för vår välfärd och livskvalitet. Och trots detta är ekosystemtjänster ofta osynliga när vi fattar beslut i samhället. Vi tar helt enkelt tjänsterna för givet. Klicka på länken och läs om hur naturvägledning kan erbjuda oss upplevelser men även lära oss nyttan med naturen. Vi måste lära oss uppskatta det vi har runtomkring oss!