Samverkan

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur har en ambition att vara en neutral arena för samverkan, vi kopplar ihop aktörer, integrerar de Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och främjar lärande för hållbar utveckling. Därför krokar vi gärna arm med människor och verksamheter i olika former! Biosfärområden utses baserat på goda initiativ som redan genomförts, som pågår nu och på vad som kommer att ske i framtiden.

Hållbar utveckling i Vindelälvsområdet och dess biflöden har pågått sedan lång tid tillbaka – en utmärkelse till biosfärområde blir därmed en hyllning till tidigare insatser också!