KANSLIET
Det dagliga arbetet i biosfärkandidatorganisationen drivs av projektkoordinatorn Johanna Gardeström på biosfärkansliet. Kansliet jobbar i huvudsak med att genomföra verksamhetsplanen, vilken under 2016 består av att, med hjälp av andra i Vindelälven-Juhtatdahka, komma igång med den ansökan som ska lämnas in till UNESCO under våren 2018. Det ingår även att informera allmänheten om biosfärsarbetet och att fungera som ”spindlar i områdets olika nätverk” och därigenom kunna guida bra idéer i rätt riktning. Under året kommer kansliet även stödja en hel del projekt som arbetar med hållbar utveckling i området.

Under våren har kansliet förstärkning av kommunikatörerna Camilla Ullström och Maria Broberg. Camilla sitter i Umeå och Vindeln och är ansvarig för kansliets kommunikation, både internt och externt. Maria arbetar som digital kommunikatör och destinationsutvecklare på Sorsele kommun och kommer att hjälpa till på 20% med biosfärarbetet. Hon kommer främst jobba med kommunikation och lokala frågor för Sorsele kommun.

Johanna Gardeström, Biosfärkansliet

Johanna Gardeström

Camilla Ullström, Biosfärkansliet

Camilla Ullström

Maria Broberg, Sorsele

Maria Broberg

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSE
Arbetet styrs av en interimistisk styrelse bestående av 17 ordinarie medlemmar och 17 suppleanter. Styrelse har till uppgift att fokusera på strategiska utvecklingsfrågor och beslutar årligen om biosfärkandidatens verksamhetsplan och strategidokument, tex kommunikationsplan och utvecklingsplan, och godkänner genomförd verksamhet som redovisas i den årliga verksamhets­berättelsen. I förstudien har alla varit överens om att det lokala engagemanget är grundläggande för att biosfärområdets arbete skall bli framgångsrikt och att det är viktigt att styrelsen skall representera hela älvdalen med den verksamhet och de människor som finns här. Förhållandena skiljer sig avsevärt åt om man lever i fjällvärlden, i skogslandet eller vid kusten.

styrelsen

Representation Ordinarie ledamot Suppleanter
Länsstyrelse Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten Britta Wennström, Länsstyrelsen Norrbotten
WWF Ola Jennersten, Världsnaturfonden Lennart Gladh, Världsnaturfonden
Fjällkommun Jan Ask, Sorsele kommun Ingela Edholm Forsberg, Arjeplogs Kommun
Skogskommun Jeanette Knutstam, Vindelns kommun Malin Ackermann, Lycksele kommun
Kustkommun Elin Pietroni, Umeå kommun Johan Söderling, Vännäs kommun
Sameby 1 Eva Lisa Myntti, Gran Börje Stenlund, Malå
Sameby 2 Sophia Rehnfjäll, Ran Jim Persson, Ran
Turism Oswald Jonsson, Fjällhästen AB Karin Fällman, Gold of Lapland
Areella näringar Erika Estreen, LRF Arne Lindström, LRF
Skogsbruk Kristina Nilsson, Skogsstyrelsen Linda Burström, Sveaskog
Fjällby Ann-Christine Blind, Laisälvens byar Ann-Kristine Vinka, Ammarnäs
Skogsby Eleonore Hedman, Vindelgransele Tage Nygren, Vormsele
Kustby Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö Anders Enetjärn, Tavelsjö
Ideell organisation Anders Forsberg, STF Staffan Landström, SNF
Universitet Christer Nilsson, Umeå universitet Bengt Kriström, SLU
Fiske Stig Westbergh, Vindelälvens fiskeråd Anders Nilsson, Vindelälvens fiskeråd
Region Västerbotten Lena Friborg, Region Västerbotten Annika Sandström, Region Västerbotten

Arbetsgruppen
Biosfärkandidaturen har även en arbetsgrupp som har till uppgift att avlasta styrelsen och kansliet med olika administrativa uppgifter. Arbetsgruppen består av tjänstemän/kvinnor från fem av de sex ingående kommuner:

Annika Myrén Umeå kommun
Doris Grellmann Umeå kommun
Per Röckner Sorsele kommun
Hanna Johansson Jänkänpää Vindeln kommun
Greger Jonsson Lycksele kommun
Leopold Sjöström VIKOM
Emelie Höglander Vännäs kommun