Biosfärambassadörer

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde är 1,3 miljoner hektar stort vilket innebär att det kan bli ett av världens största biosfärområden. För att få större kraft och engagemang bland människor i området utbildar kandidaturens kansli biosfärambassadörer. En biosfärambassadör har fått en djupare kunskap om Unescos biosfärprogram (MAB), vad som gör Vindelälven-Juhtatdahka unikt och de är människor som brinner för hållbar utveckling i området, i stort som i smått.

Vem kan bli biosfärambassadör?

Biosfärambassadörsutbildningen är öppen för alla. Vem som helst ska kunna bli en biosfärambassadör eftersom en hållbar framtid kräver ett brett engagemang av såväl offentliga och privata aktörer som alla som bor och besöker området. Alla kan bidra med något! Det som förenar ambassadörerna är att de vill vara med och utveckla Vindelälven-Juhtatdahka till ett modellområde för hållbar utveckling.

Vad gör en biosfärambassadör?

Vi ställer inga krav på vad ambassadörerna ska göra efter genomförd utbildning. Däremot hoppas vi att ambassadörerna på olika sätt och i olika sammanhang ska informera om, och väcka intresse för, Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde. Det kan handla om att berätta för släktingar, vänner, bekanta, kollegor och andra. Det kan också handla om att representera Vindelälven-Juhtatdahka på olika typer av möten, eller fungera som guider på exkursioner för besökare i området. Så länge ambassadörerna verkar i linje med Vindelälven-Juhtatdahka vision, mål, verksamhetsidé, värdegrund så är det upp till varje enskild ambassadör att själv välja vilka insatser han eller hon vill göra!

Kunskapsprov och examinering?

Inget test kommer att användas för att kontrollera ambassadörernas kunskaper efter utbildningen. Det viktiga är att utbildningen upplevs som lustfyllt, lärorik och inspirerande.

När är nästa biosfärambassadörsutbildning?

Sista helgen i september, 29–30/9, anordnar vi den första biosfärambassadörsutbildningen inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde. Det blir en resa i Vindelälvsdalen med fokus på möten med människor, natur och kultur. För att läsa mer och anmäla dig – läs mer HÄR.

Hur håller ambassadörerna sina kunskaper levande?

Alla som genomgått en biosfärambassadörsutbildning kommer att bjudas in till 1–2 ambassadörsträffar varje år.