Biosfärambassadörer

Under 2018 kommer vi starta upp ett program för Biosfärambassadörer i Vindelälven-Juhtatdahka. Vår ambition är att alla som vill ska få chansen att bli ambassadörer.

Ambassadörerna har olika bakgrunder men gemensamt är att de vill vara med att utveckla Biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Ambassadörerna informerar om biosfärområdets verksamhet och återkopplar till oss frågor som de får, de kan även hjälpa till att lyfta fram goda initiativ som pågår ute i området. På så vis kan vi fånga upp vad det finns för intressefrågor att jobba vidare med och hjälpa till att sprida goda exempel.  Ambassadörernas olika bakgrund hjälper till att nå ut till olika verksamheter och olika kontaktnät. För biosfärområdet är ambassadörerna väldigt viktiga och en del av kärnverksamheten.

Koncept togs fram av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och har visat sig så effektivt att det spridits till alla  biosfärområden inom Sverige och till många utomlands som i till exempel till biosfärområden i Kanada, Tjeckien och Finland.

Här kan du läsa mer om vad programmet för Biosfärambassadörer inom Vindelälven-Juhtatdahka planeras att innehålla. Materialet är snart färdigt och utbildningen beräknas starta någon gång under sommaren 2018