Pågående projekt inom Vindelälven-Juhtatdahka

Inom Vindelälven-Juhtatdahka pågår redan idag ett stort antal projekt som på ett eller annat sätt handlar om hållbar utveckling.

Vindeälven-Juhtatdahka
Naturskolan i Umeå samarbetar med flera skolor längs Vindelälven med syfte att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven–Juhtatdahka. De berättar om områdets unika karaktär, men också vikten av en hållbar utveckling. På deras hemsida har eleverna i de olika kommunerna utmed älven möjlighet att presentera och dokumentera sin hembygd. Följ deras arbete här

Till Vindelälvens början
Ammarnäs skola genomförde en skolresa för årskurs 4 i Sorsele kommun, för att barnen skulle få möjlighet att komma till Ammarnäs och uppleva Vindelälven, dess tillflöden, bygden och hur man lever med och av älven i fjällbyn. Efter besöket har eleverna fått större inblick i sin hembygd och att de är en del i ett sammanhang. De förstår vikten av att vi måste sköta om vår omvärld, det vi gör med älven uppe i fjällvärlden påverkar dem så småningom nere i skogslandet. Eleverna fick även träffa lokala entrepenörer som inspirerade dem och visade på möjligheter för framtida yrken och intressen. Läs slutrapporten och barnens utvärdering.

Hållbarhetsfestivalen Kullar &klang
Festivalen hålls på våren i  Vännforsbäck och går i hållbarhetens tecken. Den firar naturens skiften med visdom, musik, mat och glädje. Festivalen rymmer plats för talare, marknadsstånd med lokalproducerade varor, workshops, lek, musik och dans samt närodlad mat. Kansliet bidrog i år med två bussar så att nyanlända från Hällnäs skulle kunna besöka festivalen. Se Kullar & klangs hemsida här 

Studieresa till Finland för att studera rovdjursturism
Studieresan till Finland gjordes 24 till 30 maj 2016. Fyra medlemmar från två samebyar i Västerbotten, som är intresserade av naturturism och att reducera rovdjursskador inom renskötseln, besökte två företagare i östra Finland med lång erfarenhet av rovdjursturism. De deltog i olika aktiviteter dag för dag för att få en inblick i hur utfodring av rovdjur och rovdjursturism kan genomföras. Det inkluderade även infrastruktur vid utfodring och besök samt gömslen som designats för naturfotografering. Resan genomfördes som en del i kandidaturarbetet för biosfärkandidaten Vindelälven-Juhtatdahka och finansieras av Världsnaturfonden. Läs rapporten här

Här kan du läsa mer om pågående projekt i Vindelälvsdalen