Projektverksamhet

Inom Vindelälven-Juhtatdahka pågår redan idag ett stort antal projekt som på ett eller annat sätt handlar om hållbar utveckling. Vissa av projekten har sökt medel från oss medan andra är associerade projekt. Under flikarna kan du läsa mer ingående om de projekt som pågår i området.

Projektlista 2017