Verksamhet

Vindelälven-Juhtatdahka är ett modellområde för hållbar utveckling. Här jobbar vi tillsammans för att utveckla, bevara och stödja sådant som vi – det vill säga alla som bor och verkar i området – tycker är viktigt för framtiden. Vi skapar nytta genom att driva eller finansiera olika typer av projekt, och genom att samverka med personer och organisationer som också verkar för en hållbar utveckling i området, i Sverige och i andra delar av världen.