Naturskolan

Vindeälven-Juhtatdahka
Naturskolan i Umeå samarbetar med flera skolor längs Vindelälven med syfte att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven–Juhtatdahka. De berättar om områdets unika karaktär, men också vikten av en hållbar utveckling. På deras hemsida har eleverna i de olika kommunerna utmed älven möjlighet att presentera och dokumentera sin hembygd.