Kontakt

Koordinator 
Anders Esselin
biosfar@vindelalven.se
070-273 09 45

Kommunikatör
Cecilia Wallinder
cecilia@vindelalven.se
070-228 88 80

Fakturaadress:
Vindelälven – Juhtatdahka biosfärområdeskandidat
att. Peter Jonsson
Länsstyrelsen Västerbotten
FE 216, 838 73 FRÖSÖN