Vår fina logga!

Vindelälven har genom tiderna fungerat som en färdväg, flyttled – Juhtatdahka, för människor, växter och djur, mellan fjällen och havet. Renarna har i alla tider använt älven och dess omgivningar för att vandra mellan sina vinterbetesmarker i skogslandet och sina sommarbetesmarker i fjällen. Laxen och havsöringen föds och växer upp i älven, vandrar ut som smolt till Östersjön där de växer till sig innan de återvänder till sina uppväxtplatser i Vindelälven för att leka. Historiskt har älven även använts för att transportera timmer. Idag sker transporter av timmer och annat på vägar som följer dalgången.

Vår logga symboliserar just detta: Vindelälven som juhtatdahka.

Logo