Ansökan

Tack till alla er som har bidragit till färdigställandet av ansökan! Remisshanteringen och ombearbetningen av ansökan är nu inlämnad. / Mvh kansliet

Här kan du ladda ner det planerade biosfärområdets ansökan för att bli ett av Unescos världsnätverk av biosfärområden. Målgruppen för ansökan är MAB-sekretariatet på Unescos högkvarter i Paris (MAB=Man and the Biosphere Programme). 

Här kan du ladda ned ansökan: Vindelalven/Juhtatdahka ansökan Unesco web

Här kan du ladda ned bilagor till ansökan: Bilagor 2-15 Vindelälven/Juhtatdahka

Svenska programkommittén stödjer vår ansökan

Regeringsbeslut nominering, 2018-09-20

Ansökningsprocedur

Nu är ansökan komplett och översatt till engelska (1 juni 2018). Svenska programkommitteén har beslutat sig att ställa sig bakom ansökan och rekommenderar regeringen att nominera området till Unesco.  Om så sker kommer Svenska Unescorådet att lämna nomineringen till MAB-sekretariatet på Unescos högkvarter i Paris senast september 2018.

Ett engelskt original och en digital kopia sänds till MAB-sekretariatet. Det inkluderar även bilagor med engelska originalhandlingar av listor med markanvändnings- och skötselplaner samt ev. rekommendationsbrev. Unesco förväntas fatta det slutgiltiga beslutet i juni 2019.

Övrig information

Om så önskas kan koordinatorn eller styrelseordförande hålla en dragning om denna ansökan och det pågående biosfärarbetet. Boka i så fall in detta snarast via kontakten ovan.