Buörrie båhtieme, välkommen! 

Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är, och om Vindelälven-Juhtatdahkas kandidaturarbete.

Ett biosfärområde ska vara en plats för att utveckla hållbara strategier för framtiden, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Både för oss som lever nu och kommande generationer.

Vi är en styrelse och ett kansli med människor från fjäll till hav som arbetar för en gemensam hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor och verkar här, dig som hälsar på, djuren och naturen. Du är viktig för vårt arbete!

Se filmen om vårt tilltänkta biosfärområde här

Se filmen om Svenska biosfärprogrammet här

Läs vår broschyr här