Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa till utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Buörrie båhtieme / Välkommen! – Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är, och varför just du är viktig.

Ett biosfärområde ska vara en plats för att utveckla hållbara strategier för framtiden, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Både för oss som lever nu och kommande generationer.

Vi är en styrelse och ett kansli med människor från fjäll till hav som brinner och arbetar för en gemensam hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka och människorna som bor här. Området berör dig som bor här, dig som hälsar på, djuren och naturen – oss alla helt enkelt.

Läs vår broschyr här