Buörrie båhtieme, välkommen! 

Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är, och om Vindelälven-Juhtatdahkas kandidaturarbete inom FN-organet Unescos biosfärprogram – Man and the Biosphere Programme.

Biosfärområden är modellområden som bevarar och utvecklar hållbara strategier för framtiden, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. För oss som lever nu och för kommande generationer.

Vi är en styrelse och ett kansli med människor från fjäll till kust som gemensamt arbetar för en hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor och verkar här, dig som hälsar på, djuren och naturen. Du är viktig för vårt arbete!

Se filmen om vårt tilltänkta biosfärområde här

Se filmen om Svenska biosfärprogrammet här

Läs vår broschyr här