Facebook
Twitter
Instagram

Vindelälven-Juhtatdahka

Under våren 2018 lämnar vi in den omfattande ansökan om att bli ett av UNESCO:s biosfärområden.

Det betyder att vi jobbar för en levande framtid för Vindelälven-Juhtadahka och människorna som bor här. Vi är en styrelse och ett kansli med människor från fjäll till kust som brinner för en gemensam hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor här, dig som hälsar på, djuren och naturen – oss helt enkelt. Det är det ett biosfärområde handlar om, en hållbar framtid för oss och kommande generationer.

Hjukena Bertil - Hagberg

Búrest båhtieme / Välkommen – här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är och varför just du är viktig.