Facebook
Twitter
Instagram

Vindelälven-Juhtatdahka

Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa till utveckling, upplevelser och livskavlitet!

Buörrie båhtieme / Välkommen – här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är, och varför just du är viktig.

Vi jobbar för en levande framtid för Vindelälven-Juhtadahka och människorna som bor här. Vi är en styrelse och ett kansli med människor från fjäll till kust som brinner för en gemensam hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Området berör dig som bor här, dig som hälsar på, djuren och naturen – oss alla helt enkelt. Det är det ett biosfärområde handlar om, en hållbar framtid för oss och kommande generationer.

Hjukena Bertil - Hagberg